Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Total risiko for påvirkning, summert for hver av de 19 foreslåtte SVO-ene. Høyden på søylene indikerer størrelsen på risiko fra samlet påvirkning, mens fargene på søylene viser hvilke sektorer som bidrar til risiko for påvirkning.
Figur file_html_818217e1d481c943.jpg