Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 39. Kart over tidligere og aktive gruver med langs norskekysten. De hvite sirklene viser historiske gruver, og de røde sirklene aktive gruver, med dumping av gruveavfall (STD = Submarine tile disposal) i det marine miljø, slik status var i 2015 og beskrevet av Ramirez-Lllodra mfl. (2015). Siden har tillatelser blitt gitt for utslipp i Førdefjorden og reetablering av gruveaktivitet med utslipp i Repparfjorden.
Figur file_html_87e10550c5107b0d.png