Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Akvakultur. De røde punktene viser hvor det er gitt tillatelse til å drive akvakulturvirksomhet med ulike arter og formål (lastet ned fra Arealverktøyet 07.09.2022). Det er ikke fisk eller skjell ved alle lokalitetene til enhver tid.
Figur file_html_887f007e131fc4f0.png