Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 40. Mulige verdier for risiko for påvirkning, gitt de ulike kombinasjonene av overlapp, frekvens og sårbarhet (Tabell 1 og 2). Kombinasjonene (frekvens, overlapp og sårbarhet) er rangert fra liten til stor langs X-aksen, mens Y-aksen viser risikoverdien.
Figur file_html_907fc1ace91e92f9.png