Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 13. Norske avløpsanlegg etter type rensing i 2019. Rødt er urenset, grønt er naturbasert, gult er mekanisk rensing, blått er høygradig rensing, mens grå sirker indikerer annet/ukjent rensing. Figur er hentet fra Berge (2020).
Figur file_html_aa503795f5261c9d.jpg