Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 12. Eksempel på data for mudring der prikkene representerer enkelthendelser. To foreslåtte SVO-er, NS3: Norskerenna og NS4: Ytre Oslofjord er vist, der aktiviteten er fraværende i NS3 og har en påvirkning i NS4. Aktivitet i innlandet, vanligvis i elver og innsjøer, er ikke inkludert i vurderingen.
Figur file_html_ad67ee81f1e72f3c.jpg