Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 38. Antall vannkraftverk etablert pr år i Norge. Fargene på søylene indikerer hvilket produksjonsområde brukt i akvakultur-forvaltning som regulerte nedbørsfelt munner ut i; fra område 1 i sør (Oslofjorden og sørlandskysten) til område 13 i nord (Finnmarkskysten).
Figur file_html_c021873eff2f41d4.png