Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8. Overlapp mellom forsvarets skyte- og øvingsfelt til havs (markert i rosa) og den foreslåtte SVO-et BH6 Kystsonen Lofoten (blått skravert). Kilde: Fiskeridirektoratets kartverktøy Yggdrasil.
Figur file_html_d3328df90f2c2fcf.png