Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10. Prosent av strandsonen (100 meters beltet) som var bebygd i 2022 for kommuner med kystlinje (venstre), og prosentvis endring i bebyggelse fra 2000 til 2022 (høyre). Statistikken omfatter alle bygg > 15 m 2 , men omfatter ikke kaier, brygger, utfyllinger eller moloer (Data er fra SSB, tabell 08917).
Figur file_html_d73e0377c7ba57eb.png