Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2. Strandnotserien langs Skagerrakkysten fra 1919 til 2021. Blå søyler: årets yngel (0-gruppe), mens oransje del av søylen indikerer eldre torsk (1+, eldre enn årets yngel).
Figur file_html_54d90fb2bc0cbe94.gif