Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8. Kart over Oslofjordområdet som ble dekket i forbindelse med gytefeltkartleggingen i 2018. Størrelsen på de blå sirklene er skalert i h.h.t. mengde egg som ble funnet på hver stasjon. Størrelsen på de røde sirklene er skalert i h.h.t. mengde larver som ble funnet.
Figur file_html_71a0136d4f2a0a9b.png