Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. Kart over Oslofjordområde som ble dekket i forbindelse med gytefeltkartleggingen i 2022. Størrelsen på de blå sirklene er skalert i h.h.t. mengde egg som ble funnet på hver stasjon. Størrelsen på de røde sirklene er skalert i h.h.t. mengde larver som ble funnet. Størrelsen på sirklene er sammenlignbare mellom de to kartene i Figur 8 og 9.
Figur file_html_ac4ae84afc2f0c7f.png