Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Vinterfisket – garnserien: svarte sirkler viser stasjonsnettet for innsamling, mens hvite streker viser hvert garn i områdene. Tidsserien spenner over periodene 1984-1990, 2000-2007, og 2009-2021.
Figur file_html_cf930e2f9331310b.png