Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10. Landinger av torsk i hele Skagerrak innenfor grunnlinjen i perioden 2018-2022 (per. 13. oktober 2022). Oransje linje: trål, blå linje: konvensjonelle redskaper (garn).
Figur file_html_fcc9a07724be853e.gif