Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.2. Gjennomsnittlig innsats (intensitet) i det norske fiskeriet med reketrål (gitt som 1000 kW x antall timer) for perioden 2015-2021 for fartøy >15 m. Den grå linjen viser 500-meters dybdekote.
Figur 2.2.png