Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.4. Sedimentkart som viser utbredelsen av ulike sedimenttyper (kornstørrelse) i norske havområder (kilde: NGU).
Figur file_html_581c44fd99c69d3f.jpg