Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.3. Gjennomsnittlig innsats (intensitet) i det norske fiskeriet med snurrevad (gitt som 1000 kW x antall timer) for perioden 2015-2021 for fartøy >15 m. Den grå linjen viser 500-meters dybdekote.
Figur file_html_f1ffb78852f5894a.jpg