Gå til hovedinnhold

Figur

Figur A1.1 . Venstre: Innsamlingsområde for KINOII prosjektet merket A-C der larve og egg ble samlet inn. Høyre: Eksempel på resultat som viser fordeling av egg over tid for ulike arter i de fire områdene. Tilsvarende figur for larver kan finnes i Krafft et al. 2021. 
Figur file_html_6cbd910db7431e2c.png