Gå til hovedinnhold

Figur

Figur A1.4. Gytekartet til kysttorsk er endret basert på nye data. Områder som er definert som regionalt eller nasjonalt viktige, og samtidig ligger uskjermet langs kysten er tatt med. Det er ulik rådgivningsperiode nord øg sør for 62 grader (markert med linje). 
Figur file_html_89914cef4455e499.jpg