Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 19 . Prosentvis deltagelse i fangstprøvelotteriet per måned for 2019-2021 for båter med elektronisk fangstdagbok (> 15 m lengde). Deltagelse ble obligatorisk 15. januar 2021 (markert med grå prikket linje). Nedgangen i deltakelse november/desember 2021 skyldes i hovedsak at få fartøy deltar i denne perioden.
Figur file_html_5407f6551d276b2e.jpg