Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2 . Norsk vårgytende sild 2021. Fordeling per alder basert på prøver fra fangstprøvelotteriet
Figur file_html_b89b60587a207e46.gif