Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 13 . Tobis 2021. Norske kommersielle fangster (runde kakediagram, størrelsen proporsjonal med fangstmengde) per statistisk hovedområde og kvartal, og prøver fra fangstprøvelotteriet (trekanter). Fangsten i 2021 var 146 442 tonn og antall prøver fra fangstprøvelotteriet var 136.
Figur file_html_ce9f2cb23ef0e50d.png