Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5 Vektfordeling hos rømt oppdrettsaks fanga på fella (øverst) og i haustfisket (nederst) i 2022. Size distribution of farmed escapees captured in the trap (upper) and in the autumn angling (lower) in 2022.
Figur file_html_37a0ebe547b4c0dc.gif