Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7 Oppvandra mengde vill og rømt fisk og prosent oppdrettsfisk registrert (raud linje) på fella pr. veke i 2022. Numbers of wild and farmed fish trapped in Etne, and the percent of farmed salmon (red line), per week in 2022.
Figur file_html_ee84a705fad9faef.gif