Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4 Kumulativ oppvandring av villaks i 2022 fordelt på kjønn og storleiksgrupper (F=Hofisk, M=Hannfisk). Cumulative upstream migration of wild salmon by sex and size-group (F=female, M=Male).  
kumulativ oppvandring til OURO 2022.png