Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8: Sannsynlighet for at en blåse har bevart flyteegenskap etter tap for fire ulike blåsetyper. De rosa båndene viser 95 % konfidensintervall. N = 1 164.
Figur file_html_1f7675a38998c2be.png