Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7: Noe av Fiskeridirektoratets ryddeaktivitet i perioden september 2021 til august 2022. Tallene omfatter kun redskap som er innrapportert på prosjektets rapporteringsskjema.
Figur file_html_bf7a9dcc4e2ad8bf.png