Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.35. De 20 artene med høyest forekomst basert på antall stasjoner med forekomst, per redskapstype. Arter er her det laveste taksonomiske nivået som ble bestemt og inkluderer noen artsgrupper (mudderreker, lysprikkfisker, Sergestes) som kan inkludere mer enn én art. Figuren er basert på fangst fra 18 bunntrålstasjoner, 11 hal med Harstad-trål, sju hal med Makroplanktontrål og 13 skrapetrekk på tobisfelt.
2022603_species_count_station.jpg