Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.61. Plasseringen av de to bunntrålstasjonene i Førdefjorden vist som trålstreker som det ble trålt langsmed. Den korteste trålstreken viser stasjonen fra toktet i 2021 (toktnummer 2021854). Utstrekningen av det planlagte gruvedeponiområdet er vist med rosa farge.
Kart trålhal og deponiområde -  Førdefjord - juni 2023 GRÅTONE.jpg