Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.50. PCoA plott som viser den genetiske avstanden mellom skolest fra fire forskjellige steder langs norskekysten, basert på parvise sammenligninger mellom prøver (Fst), der de to aksene forklarer hhv. 37,2 og 32,9 % av variasjonen mellom prøvene. Figuren er basert på 68 individer fra Førdefjorden og omtrent det samme antallet individer fra hver av de andre prøvene.
Figur file_html_1c54586c1e2a4859.png