Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.29. Konsentrasjonen av nitrat, nitritt, fosfat og silikat i bunnvannet på de sju faste CTD-stasjonene med utvidet vannprøvetaking, på alle bunntrålstasjoner, samt i Masfjorden. Prøvene ble tatt på følgende faste CTD-stasjoner: H5_2 (148), H2_2 (152) (Hardangerfjorden), S11 (198), S05 (204) (Sognefjorden), F08 (188) (Fjærlandsfjorden), FOFJ_04 (209), FOFJ_10 (217) (Førdefjorden), og M05 (Masfjorden).
Figur file_html_1f0150d70ac136a6.gif