Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.57. Sammenhengen mellom bunndyp (meter) og artsdiversitet (venstre) og totalbiomasse (uten kronemaneter, høyre). Svarte punkter representerer observasjoner fra de 18 bunntrålstasjonene, blå linjer og grå områder viser trendlinjen basert på en lineær regresjon (gjennomsnitt og 95 % konfidensintervall).
Figur file_html_28abd093a916f39c.png