Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.58. Sammenhengen mellom oksygeninnhold og artsdiversitet (venstre) og totalbiomasse (uten kronemaneter, høyre). Fargede punkter representerer observasjoner fra de 18 bunntrålstasjonene, blå linjer og grå områder viser trendlinjen basert på en lineær regresjon (gjennomsnitt og 95 % konfidensintervall). Bunndyp (meter) per trålstasjon er indikert med en fargeskala.
Figur file_html_38b5dcb448b640b4.png