Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.60. Registrert akustisk refleksjon (nautical area scattering coefficient, NASC) langs seilingsruten. NASC-verdier ble oppsummert for 38 kHz per 5 nm over hele vannsøylen og alle artskategorier etter LSSS-prosessering og tolking, der alt som er støy, dårlig bunn og nautiske miler med tråling/CTD er fjernet. NASC-verdier er vist både ved fargeskala og størrelse på sirklene.
Figur file_html_3bd8ecb1545b999c.png