Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.33. Kumulativt antall arter per antall stasjoner, for alle redskapstyper. Arter er her det laveste taksonomiske nivået som ble bestemt og inkluderer noen artsgrupper (f.eks. sjøstjerner) som kan inkludere mer enn én art.
Figur file_html_5373effdf36293e9.png