Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.53. Lengdefordelinger av norsk storkrill (Meganyctiphanes norvegica) i trålfangster, per fjord, redskap og tid på døgnet. Lengdefordelingene fra Osafjorden og Åkrafjorden er fra natt.
Figur file_html_5b8028af7929915.jpg