Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.28. Metningstilstanden til kalsitt (øverst) og aragonitt (nederst) for alle stasjoner og dyp. Farge på datapunkter indikerer CTD-stasjon. Geografisk plassering av stasjonene er vist i Figur 6.26. Den stiplede vertikale, røde linjen indikerer Omega = 1, der Omega er lik metningstilstand. Prøvene til venstre for linjen er undermettet.
Figur file_html_63ec00ce3977499b.gif