Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.51. Fangster av norsk storkrill (Meganyctiphanes norvegica) i to pelagiske tråler. Fangstene er normalisert mot tauet tråldistanse (kg/nm).
Figur file_html_667315ec3ade758b.png