Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.34. De 20 artene med høyest forekomst basert på totalbiomasse på hele toktet, per redskapstype. Arter er her det laveste taksonomiske nivået som ble bestemt og inkluderer artsgruppen lysprikkfisker som kan inkludere mer enn én art. Figuren er basert på fangst fra 18 bunntrålstasjoner, 11 hal med Harstad-trål og sju hal med Makroplanktontrål.
Figur file_html_76e7bdd1ff7ae45.png