Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.26. CTD-stasjonsnummer og lokasjonene der vannprøvene til karbonatkjemianalysene ble tatt (til v.) og pH på forskjellige dyp i vannsøylen på de enkelte CTD-stasjonene (til h.). De forskjellige stasjonene har forskjellig farge. Prøvene ble tatt på følgende faste CTD-stasjoner: H5_2 (148), H2_2 (152) (Hardangerfjorden), S11 (198), S05 (204) (Sognefjorden), F08 (188) (Fjærlandsfjorden), FOFJ_04 (209) og FOFJ_10 (217) (Førdefjorden), samt i de to områdene som hadde lavest oksygeninnhold i bunnvannet (dvs. Etnefjorden (161) og den indre delen av Sogndalsfjorden (186)).
Figur file_html_7fcdfad94bc73025.png