Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.8. Tidsserie fra strømriggen ved Rosendal fra januar 2021 til januar 2023. Strømhastighet er oppgitt i m/sek. Positive verdier (rødt) er inn fjorden mens negative (blå) er ut. Aksen er ca. 45 grader i forhold til nord (NNV).
Figur file_html_82abe97f9941b9e7.png