Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.24. Gjennomsnittlig avvik mellom CTD-verdiene (rådata) og de Winkler-kalibrerte oksygenverdiene var minimal (< 1 umol/kg) (øverst til v.), og den gode sammenhengen mellom rådataene og de kalibrerte verdiene var konsistent for alle CTD-stasjonene (øverst til h.). Avvik per Niskin-flaske og ved økende trykk (db) er vist henholdsvis nede til v. og til h. Datapunkt som ble brukt i oksygenkalibreringen er vist som svarte punkt, mens uteliggere som ble antatt å være feilmålinger og utelatt fra kalibreringen, er vist som røde kryss.
Figur file_html_a6c16befe4102e3a.png