Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.54. Fangstsammensetning i Makroplanktontrålen og Harstad-trålen per artskategori i prosentandel av totalvekt per fjord og tid på døgnet (natt/dag).
Figur file_html_a7d967bca89a4524.png