Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.36. Shannon-Wiener diversitetsindeks per stasjon. Stasjoner uten diversitet (kun én art) vises ikke. På stasjon (serienummer) 22307 og 22310 ble det kun fanget havsil; på stasjon 22331 ble det kun fanget laksesild. De seks høyeste indeksene ble funnet vest av Haugesund (22306), i Etnefjorden (22315), Buefjorden (22332), det planlagte dumpingområdet i Førdefjorden (22333), vest i Førdefjorden (22334) og i Aldefjorden (22344).
Figur file_html_bbfe5fc2100c171b.png