Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.59. Sammenhengen mellom temperatur og artsdiversitet (venstre) og totalbiomasse (uten kronemaneter, høyre). Fargede punkter representerer observasjoner fra de 18 bunntrålstasjonene, blå linjer og grå områder viser trendlinjen basert på en lineær regresjon (gjennomsnitt og 95 % konfidensintervall). Bunndyp (meter) per trålstasjon er indikert med en fargeskala.
Figur file_html_e5c23f7a1121bd09.png