Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.55. Andel silarter og annet i tobisskrapefangster i prosentandel av totalvekt per tobisfelt.
Figur file_html_e7d421221a7215e6.png