Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.47. Lengdefordeling (carapaxlengde/ryggskjoldlengde i mm) av dypvannsreke på de to bunntrålstasjonene der arten forekom i litt større antall, serienummer 22306 (“Røværfjorden”) og 22343 (rekefelt “Nordgulen”). Den første modaltoppen består av 1-årige reker.
Figur file_html_e9d56751a68d7148.png