Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.30. Sammenheng mellom målte næringssaltkonsentrasjoner, og dyp og oksygenkonsentrasjon.
Figur file_html_eb72b4cf1d167d36.gif