Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.48. Oversikt over rekeundersøkelser i Vestland fylke gjennomført av HI (tre forskjellige tokt) og lokal rekefisker Levi Vollan, der røde prikker viser bunntrålposisjoner. Bokstavkodene viser til kart i Vedlegg 9 med detaljer.
Figur file_html_f0d2a8e3d5aa0fea.jpg