Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.1. Faste CTD-stasjoner (røde punkt med nummerering) i fjordene på Vestlandet som ble tatt på toktet. Posisjon og dyp finnes i Vedlegg 3. Blå firkanter viser posisjoner til strømrigger.
Figur file_html_f0ef446c7508437.jpg